Propisi

«
Pretraga propisa 
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
-
Propisi
Id
Naziv
Broj Narodnih novina
Datum objave u Narodnim novinama
10623Pravilnik o posebnim metodama kontrole u okviru nacionalnih programa kontrole salmonele u peradi72/08 - 240023.06.2013
10782Pravilnik o obrascu certifikata i izvješću inspekcije o prometu životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla64/09 - 144103.06.2009
10783Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje životinja koje se koriste u cirkusima66/09 - 153508.06.2009
10789 Pravilnik o listi odobrenih objekata u poslovanju s nus­proizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi96/09 - 239204.08.2009
10790Pravilnik o dodatnim jamstvima za gospodarstva u odnosu na transmisivne spongiformne encefalopatije u ovaca101/09 - 260021.08.2009
10791Pravilnik o upotrebi mlijeka, mliječnih proizvoda i proizvoda na bazi mlijeka koji se smatraju nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi materijala kategorije 3118/09 - 290530.09.2009
10792Pravilnik o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta5/10 - 130, 128/11 - 256811.01.2010
10793Pravilnik koji određuje najviše dopuštene količine kokcidiostatika ili histomonostatika u hrani, koji su posljedica neizbježnog onečišćenja hrane za životinje tim tvarima za one vrste/kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno82/10 - 233801.07.2010
10794Pravilnik o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla21/11 - 44116.02.2011
10795Pravilnik o postupku veterinarskog pregleda na graničnim veterinarskim postajama proizvoda koji se uvoze iz trećih zemalja32/11 - 729, 101/11 - 207818.03.2011
10796Pravilnik o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinjskog podrijetla koje ulaze u Republiku Hrvatsku129/06 - 2856, 139/06 - 3143, 75/07 - 2386, 116/07 - 3399, 70/09 - 172428.11.2006
10797Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te veterinarskom certificiranju pošiljaka mlijeka i mliječnih proizvoda koji se uvoze u Republiku Hrvatsku41/11 - 98807.04.2011
10798Pravilnik o izuzimanju malih količina svježeg mesa podrijetlom od jata tovnih pilića i purana namijenjenih izravnoj opskrbi krajnjih potrošača iz primjene Pravilnika za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom64/11 - 142210.06.2011
10799Pravilnik o shemi testiranja za smanjenje prisutnosti serotipova salmonele u odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus65/11 - 143013.06.2011
10800Pravilnik o shemi testiranja za smanjenje prisutnosti određenih serotipova salmonela u odraslih rasplodnih jata (rasplodna jata u proizvodnji) vrste Gallus gallus44/07 - 147730.04.2007