Regulation preview

Pravilnik o postupku veterinarskog pregleda na graničnim veterinarskim postajama proizvoda koji se uvoze iz trećih zemalja
Pravilnik
Nacionalno zakonodavstvo u koje su prenesene direktive EU te propisi o provedbi uredbi i odluka EU
32/11 - 729, 101/11 - 2078
18.03.2011
NE
01.09.2011
30.06.2013
Pravilnik je van snage

EU propis

IdEU regulation noNaziv EU propisaRemarks
Eulex link
141139/2004Uredba Komisije (EZ) br. 136/2004 od 22. siječnja 2004. o postupcima za veterinarske preglede na graničnim inspekcijskim postajama Zajednice za proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja Tekst značajan za EGP
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1403088286479&uri=CELEX:32004R0136

Related documents

Id
Name
Official journal no
Relation type
Article
10898Zakon o veterinarstvu41/07 - 1372Zakonska osnova
10899Zakon o veterinarstvu82/13Stavlja izvan snage
10902Pravilnik o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinjskog podrijetla koje ulaze u Republiku Hrvatsku129/06 - 2856, 139/06 - 3143, 75/07 - 2386, 116/07 - 3399, 70/09 - 1724Stavljen izvan snage

Functional areas

Id
Functional area
10236Zakon o veterinarstvu => Prometu preko granice Republike Hrvatske

Uploaded files

Id
File Name
File Length (bytes)
Review document