Regulation preview

Pravilnik o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta
Pravilnik
Nacionalno zakonodavstvo u koje su prenesene direktive EU te propisi o provedbi uredbi i odluka EU
5/10 - 130, 128/11 - 2568
11.01.2010
NE
19.01.2010
30.06.2013
Pravilnik je van snage

EU propis

IdEU regulation noNaziv EU propisaRemarks
Eulex link
1381251/2008Uredba Komisije (EZ) br. 1251/2008 od 12. prosinca 2008. o provedbi Direktive Vijeća 2006/88/EZ u pogledu uvjeta i kriterija certificiranja za stavljanje na tržište i uvoz u Zajednicu životinja i proizvoda akvakulture te utvrđivanju popisa vektorskih vrsta Tekst značajan za EGP
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1403081258040&uri=CELEX:32008R1251

Related documents

Id
Name
Official journal no
Relation type
Article
10887Zakon o veterinarstvu41/07 - 1372Zakonska osnova
10888Zakon o veterinarstvu82/13Stavlja izvan snage

Functional areas

Id
Functional area
10231Zakon o veterinarstvu => Mjere za otkrivanje i sprječavanje pojave zaraznih ili nametničkih bolesti životinja

Uploaded files

Id
File Name
File Length (bytes)
Review document