Regulation preview

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje životinja koje se koriste u cirkusima
Pravilnik
Nacionalno zakonodavstvo u koje su prenesene direktive EU te propisi o provedbi uredbi i odluka EU
66/09 - 1535
08.06.2009
NE
30.06.2014
Pravilnik je van snage

EU propis

IdEU regulation noNaziv EU propisaRemarks
Eulex link
1291739/2005Uredba Komisije (EZ) br. 1739/2005 od 21. listopada 2005. o utvrđivanju zahtjeva zdravlja životinja za premještanje životinja iz cirkusa između država članica Tekst značajan za EGP
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1402919164427&uri=CELEX:32005R1739

Related documents

Id
Name
Official journal no
Relation type
Article
10856Zakon o veterinarstvu41/07 - 1372Zakonska osnova
10857Zakon o zaštiti životinja135/06Zakonska osnova
10858Zakon o veterinarstvu82/13Stavlja izvan snage

Functional areas

Id
Functional area
10221Zakon o veterinarstvu => Prometu preko granice Republike Hrvatske
10222Zakon o zaštiti životinja => Zaštita životinja koje se koriste za cirkuske i druge predstave sa životinjama

Uploaded files

Id
File Name
File Length (bytes)
Review document