Regulation preview

Pravilnik o obrascu certifikata i izvješću inspekcije o prometu životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla
Pravilnik
Nacionalno zakonodavstvo u koje su prenesene direktive EU te propisi o provedbi uredbi i odluka EU
64/09 - 1441
03.06.2009
NE
30.06.2013
Pravilnik je van snage

EU propis

IdEU regulation noNaziv EU propisaRemarks
Eulex link
128599/2004Uredba Komisije (EZ) br. 599/2004 od 30. ožujka 2004. o usvajanju usklađenog obrasca certifikata i izvješća inspekcije povezanih s trgovinom životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla unutar Zajednice Tekst značajan za EGP
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1402917878921&uri=CELEX:32004R0599

Related documents

Id
Name
Official journal no
Relation type
Article
10853Zakon o veterinarstvu41/07 - 1372Zakonska osnova
10854Zakon o veterinarstvu82/13Stavlja izvan snage

Functional areas

Id
Functional area
10220Zakon o veterinarstvu => Prometu preko granice Republike Hrvatske

Uploaded files

Id
File Name
File Length (bytes)
Review document